Koeru Keskkooli meeskond

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul - digipädevuse arendamine haridusasutuses
Meie meeskond on kolmeliikmeline: 
direktor Tiit Tali, õppealajuhataja Merike Mändmets ja infojuht Marko Sirila.
  
 Soovime koolituselt uusi teadmisi ja võimalusi, et arendada õpilaste ja õpetajate digioskusi. 

Marko -
Tänapäeva digitaalsete võimaluste maailmas on vaja veel palju avastada. Lihtsalt dokumendi või Powerpointi esitluse kuvamine projektorilt ekraanile on õpilastele igav ja aegunud õppimise meetod. Õpilased soovivad midagi enamat. Mõned õpetajad on juba edasi liikunud ja proovivad uusi meetodeid, kuidas tundi huvitavamaks ja meeldejäävamaks muuta. Kindlasti suudame pakkuda õpetajatele ja õpilastele peale koolitust erinevaid kaasaegseid õpikeskondi, õppemetoodikat ja õpetamisvõtteid. 

Merike - 
Digivahendite kasutamine on 2016/2017 õppeaasta seisuga suhteliselt algusjärgus. Õpetajad kasutavad arvuteid peamiselt infootsinguks, õppematerjalide loomiseks, koolisiseseks ja –väliseks suhtlemiseks. On ka õpetajaid, kes kasutavad õppeülesannete lahendamisel nutitelefone.
Õpetajatele on 2015/16 õppeaastal toimunud tulevikuõpetaja koolitusprogrammi raames koolitus „ Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“ ja hetkel toimub koolitus „Õppimine digiajastul“. Kool on digitehnika kasutuselevõtu alal tempoka arengu faasis ja enamus õpetajaid on entusiastlikud uute võimaluste kasutamise osas 

MIS MEIL OLEMAS ON?

Koolil on olemas arvutiklass, mis töötab paralleelselt kahel süsteemil: sülearvutid ja terminalid. Töökohti on 33.

Meil on 23 klassiruumi, kõigis on õpetaja kasutatav arvuti ja veel vähestel puuduvad projektorid.
Tundides kasutatakse ka õpilaste nutiseadmeid.
Koolil on 3D printer, mis ei ole veel kasutust leidnud.
Olemas on ka robootikaringi väike varustus.


Oleme ootusärevuses!