Esmaspäev, 29. mai 2017

I Kuhu oleme arendusega tänaseks jõudnud?1.      Õpetajad on läbinud Hitsa „ Tuleviku Õpetaja“ koolitusprogrammi koolituse „Õppimine digiajastul“. Koolituses osales 22 õpetajat. Seoses koolituse läbimisega paranes kindlasti õpetajate digipädevusoskused. Koolituse üheks ülesandeks oli läbi viia ka üks ainetund, kus oleks kasutatud digivahendeid ning analüüsida seda. Üks näide õpetajalt ,kes osales koolitusel.